Et nyt cirkulære med virkning fra 01.01.2017 betyder, at købere af projekter skal overveje fordeling af omkostninger til istandsættelse efter køb. Dette emne hedder på tysk ”anschaffungsnaher Herstellungsaufwand” og har altid været noget, man kunne blive uenig med skattemyndighederne om.
Det springende punkt er, at investorerne ønsker at få fradrag straks, og skattemyndighederne vil fordele omkostningerne over den lange tyske afskrivning.
Reglen, der indføres, betyder, at omkostninger i forbindelse med udvidelse, istandsættelse, renovering og modernisering ikke kan fradrages, hvis de foretages inden for 3 år efter anskaffelsen af den faste ejendom, og disse omkostninger i alt er højere end 15 pct. af anskaffelsesomkostningerne. Til de 15 pct. omkostninger hører også de såkaldte kosmetiske reparationer (”Schönheitsreparaturen“). Det betyder, at sådanne udgifter skal afskrives over bygningens brugstid. Den er på 2,5 pct. årligt, hvis bygningen er fuldført efter 01.01.1925 og 2 pct., hvis den er fuldført inden 31.12.1924.
Eksempler: Istandsættelse af sanitær-, elektro- og varmeanlæg, gulvbelægning, vinduer, døre, vandrør og tagdækning. Derimod er der stadigvæk straksfradrag for normale årlige vedligeholdelsesudgifter. Det kan f.eks. være løbende inspektion af varmeanlæg eller elevatorer, solcelleanlæg, garageport, omkostninger til rørinspektion, slamsugning eller aflæsning. For købekontrakter indgået før 01.01.2017 gælder stadig de gamle regler.
Spørg os gerne og gør brug af vores ekspertise vedr. fast ejendom i Tyskland.