Den tyske nationalbank melder stigende priser på 5,5 % p.a.
Der er ikke kun dårlige nyheder om fast ejendom. Den tyske nationalbank meldte i sin månedsberetning for februar 2016 om stigende priser på fast ejendom i storbyerne. Også året før steg priserne kraftigt. Huslejeforhøjelserne var lavere end i de forgangne år. ”Dog bliver priserne på ejerlejligheder overvurderet stærkest i storbyerne”, meddeler nationalbanken.
Samlet set er priserne på boligejendomme i byerne steget med gennemsnitligt 6 procent i 2015. Året før dykkede prisstigningen fra 7,5 til 5,5 procent. Grunden til de gode priser er ifølge den tyske nationalbank „de uforandret gode udsigter for indkomst og beskæftigelse“. Dertil kommer de billige lån til fast ejendom.
Priserne steg mest for ejerlejligheder i storbyerne (6,5 pct. i 2015). Rækkehuse og enfamiliehuse i storbyerne steg med 5 pct. Dette en interessant nyhed for mange investorer, der opfatter det danske boligmarked som stagnerende.  info@DanTaxLegal.dk