DanTaxLegal dansktalende lønafdeling har fod på feriesystemet i Tyskland.
Feriepengeordningerne i Danmark og Tyskland er forskellige. Ansættelse og aflønning af en lønmodtager i Tyskland mht. feriepenge er ikke ligesom i Danmark. Det er vigtigt at kende forskellen, når der kalkuleres løn for en medarbejder, der udstationeres til Tyskland. Når en ansat udstationeres fra Danmark, gælder den tyske feriepengelov fra første dag for hans beskæftigelse i Tyskland. De tyske regler gælder også for en ansat sælger i Tyskland. For mange danske virksomheder med en medarbejder i Tyskland er det uklart, hvordan hans feriepenge skal beregnes. Det danske feriesystem er ganske særligt og ligner ikke systemet i Tyskland.
I Tyskland holder fast aflønnede tyske medarbejdere altid ”ferie med løn”. Arbejdsgiveren skal ikke indbetale bidrag til nogen feriefond, der først udbetales næste år. Principielt skal medarbejderens ferie holdes under ansættelsesperioden. Afsluttes ansættelsen, før ferien er taget, eller kan medarbejderen ikke nå at holde sin ferie, mens han er ansat, så skal ”ferien udbetales”.
En undtagelse fra det tyske ferielønsystem findes i byggebranchen. Her skal arbejdsgiveren betale ind i en ”Urlaubskasse”, der ligner det danske system.
DanTaxLegal egen dansktalende lønafdeling klarer dette for danske virksomheder.
Denne artikel er fra DanTaxLegal gratis email newsletter.
Har du lyst til at modtage det regelmæssigt, så klik på newslettersymbolet og meld dig til. Det forpligter ikke til noget som helst.