Som dansker kan man måske ikke rigtigt se det nye og revolutionerende heri. Men digitaliseringen vinder nu endeligt indtog ved de tyske skattemyndigheder. Den tyske forbundsdag vedtog den største reform siden 1970 og giver nu afkald på papir.
Længere frist for selvangivelser.
Fristen for selvangivelser forlænges fra 2017 til den 31.07. imod nu 31.05.

Højere rykkergebyr ved for sen aflevering på mindst 25 € / måned og ellers et tillæg på 0,25 procent af skatten – det skal dog kun opkræves i ”det enkelte tilfælde”. I dag er moragebyret (rykkergebyret) på højst 10 procent af skatten, dog højst 25.000 EUR.  !!!
Ligningen skal nu foregå automatisk. For fremtiden tages der kun stikprøver. Borgerne skal selv indsende deres selvangivelse digitalt per internet.
Desuden forberedes den digitale selvangivelse per tast-selv. Der skal ikke afleveres bilag mere. Brug af kontrolmeddelelser. Ligesom i Danmark skal de institutioner, der udbetaler midler til skattepligtige – f.eks. arbejdsgiver, socialkontor, pensionskasse osv. – i stort omfang indsende kontrolmeddelelser til det tyske skattevæsen. Navnlig de såkaldte ”Spenden” (gaver til velgørenhed) volder endnu problemer med dokumentation. I dag kræves der forevisning af original indbetaling + kontobilag. I vores digitale tider anser skattemyndighederne det for overflødigt. Dog skal tyske skattepligtige endnu holde denne dokumentation klar til forevisning.
Men fornuftig skatteplanlægning og god rådgivning kan ikke erstattes af en computer. DanTaxLegal holder dig informeret.