Nye regler for el- og hybrid-drevne firmabiler i perioden 31.12.2018 til 31.12.2021. Det gælder både for køb og leasing.
For benzin-/diesel-biler gælder 1%- reglen som hidtil; ansatte med en firmabil på benzin eller diesel beskattes af 1 pct. af den tyske bruttolistepris/måned. Men for el- og hybrid-drevne firmabiler gælder den halve skattesats. Dvs. at her er skatten kun 0,5 pct. af den tyske bruttolistepris/måned.
Eksempel:
Diesel BMW 730 xDrive Limousine. Tysk listepris inkl. tysk moms: 91.700 €
Månedligt beregningsgrundlag 1% = 917 € (ca. 6.800 kr.)
Hybrid: BMW 740e iPerformance Limousine. Tysk listepris inkl. tysk moms: 97.400 €
Månedligt beregningsgrundlag 0,5% = 487 € (ca. 3.600 kr.)
Dertil kommer skat på kørsel hjem-arbejde/afstand i firmabil. For benzin- og dieselbiler gælder 0,03 pct. For el- og hybridbiler kun 0,015 pct.
For de få i Tyskland, der anvender kørselsbogmetoden, sættes beskatningen også ned til det halve.
Den tyske virksomhed har som hidtil fuld driftsudgift og momsfradrag for samtlige biludgifter. Dertil kommer, at tyske elbiler er afgiftsfrie i 10 år.
En firmacykel vedbliver at være skattefri. Det gælder både for en el- og en almindelig cykel.