Beregningsgrundlaget for beskatning af en firmabil i Tyskland er 1% af bruttolisteprisen per måned for den ansatte. Det bekræfter et nyt tysk cirkulære. Dertil kommer en beskatning på 0,03 %/km på kørslen hjem-arbejdsplads.
Værdiansættelsen er enkel. Som værdi gælder den historiske købspris med moms i Tyskland. Udstyr skal kun medregnes, når bilen på tidspunktet for den første indregistrering allerede var udstyret med det. Senere monteret udstyr skal ikke værdiansættes efterfølgende. Den tyske firmabilbeskatning med 1% af den tyske bruttolisteværdi er lav, når man sammenligner med det danske beskatningsniveau. Det tyske cirkulære fra 4.4.2018 sammenfatter reglerne for dette.
P.S. Hvis den ansatte munitiøst fører en kørselsbog, findes der regler og undtagelser. Det kan også gøres via autoriseret digital løsning. Men denne løsning vælges meget sjældent i Tyskland.
Vi står gerne til rådighed med assistance og rådgivning i forbindelse med spørgsmål til ovenstående.