Undgå bilkø, styrk sundheden, glæd medarbejderne. Giv medarbejderne en firma el-cykel, som også må bruges privat.
Skattefordelene for firmabiler i Tyskland er udvidet til at omfatte el-cykler. I et cirkulære fra skatteministeriet i Berlin fra 2012 blev fordelene ved firmabil udvidet til cykler, el-cykler og el-knallerter, de såkaldte pedelecs. Hvis medarbejderen ønsker at bruge firmacyklen privat, skal han beskattes med 1 % af listeprisen som skattepligtigt vederlag. I modsætning til en firmabil sker der ikke yderligere beskatning af kørsel hjem – arbejdsplads. Ligesom ved firmabiler benytter mange firmaer sig i stigende grad af leasing af firmacykler.
Et eksempel: Hvis en cykel koster 1.099 euro, betaler den ansatte for 1.000 euro månedligt 1 % tysk indkomstskat og normalt også arbejdstagerandelen af socialforsikringen. Cyklens bruttolistepris nedrundes til nærmeste fulde 100 euro. Beregningsgrundlaget er altså 10 euro per måned. Hvis medarbejderen har en trækprocent på 25 %, koster en firmacykel ca. 4,50 euro lønskat og sociale afgifter per måned.
DanTaxLegal assisterer gerne med lønafregningen.