Virksomheder, der har deres hjemsted og aktiviteter i Tyskland, skal principielt føre og opbevare deres bøger og øvrige optegnelser i Tyskland. Man kan dog ansøge skattemyndighederne om tilladelse til at flytte den elektroniske bogføring og de elektroniske optegnelser til udlandet. Det siger sig selv, at en central bogføring hos moderselskabet i udlandet i første omgang sænker omkostningerne og gør organisationen mere enkel.
Regnskabsmateriale i papirform skal dog stadigvæk opbevares i indlandet (=Tyskland).
De vigtigste krav fra de tyske myndigheder er bl.a.:
  • Meddelelse om, hvor IT-serveren befinder sig
  • Pligten om medvirken skal overholdes
  • Det skal garanteres, at der er adgang til data
  • Flytningen må ikke være til hindring for beskatningen
  • Hvis data befinder sig hos tredjemand, skal dennes navn og adresse angives.
Det tyske skattevæsen afgør på grundlag af egen bedømmelse, om tilladelsen gives. De hidtidige erfaringer har vist, at skattemyndighederne kontrollerer ansøgningerne meget nøje, og at nogle ansøgninger afvises. 
Vi assisterer gerne, så alle krav overholdes og der sikres en smidig og problemfri ansøgningsprocedure for at opnå tilladelse til elektronisk bogføring i udlandet.