16.06.2014 – Fra 1.5.2014 gælder der forbud mod ferielejligheder i Berlin. Der er dog en overgangsfrist for „gamle“ ferieboliger, der allerede benyttes som ferielejligheder.
Iflg. denne overgangsregel kan ferieboligen benyttes i yderligere to år, dvs. til og med 31. april 2016. Forudsætningen er, at ejeren anmelder anvendelse af boligen som ferielejlighed til Bezirksamt. Dette skal ske indenfor en tre måneders frist fra og med den 1. maj 2014, dvs. senest 31. juli 2014.
Spørg DanTaxLegal! info@DanTaxLegal.dk