De tyske medarbejdere, der er sendt på Kurzarbeit (arbejdsfordeling), kan se frem til forhøjede satser. Kurzarbeitergeld er stadigvæk på 60 procent hhv. 67 procent (når medarbejderen har hjemmeboende børn) af nettolønnen. Nyt er, at satserne forhøjes efter 4 og igen efter 7 måneder med udbetaling af Kurzarbeitergeld til den pågældende medarbejder.
Forudsætningen er, at medarbejderen modtager Kurzarbeitergeld for mindst 50 procent af normal arbejdstid. For den gruppe stiger satsen fra den 4. måned til 70 hhv. 77 procent (med børn) og fra den 7. måned til 80 hhv. 87 procent (med børn). Indtil videre gælder forhøjelsen indtil slutningen af 2020. Desuden lempes muligheden for medarbejdere for legalt at tjene penge ved siden af.
Oveni finansierer det offentlige de sociale udgifter på ca. 35 procent. Så per saldo har arbejdsgiveren ingen udgifter til sine medarbejdere, der altså ikke skal fyres.
Vigtigt er at huske på, at beskæftigelsesforholdet fortsat eksisterer. Medarbejderen er ikke fyret, men gælder stadig som beskæftiget i virksomheden.
Derudover forlænger Tyskland muligheden for udbetaling af dagpenge ved arbejdsløshed med tre måneder, hvis dagpengeperioden udløber mellem 1. maj og 31. december 2020. Man er som udgangspunkt dagpengeberettiget i Tyskland, når man har haft tysk socialforsikringspligtig beskæftigelse.
Der gælder forskellige regler for varigheden af udbetalingen – afgørende er medarbejderens alder: for arbejdsløse under 50 år udbetales der dagpenge i 12 måneder, forudsat at de har været ansat i socialforsikret arbejde i 24 måneder forinden. For arbejdsløse over 50 år er dagpengeperioden længere og kan være op til 24 måneder. Dagpengene udgør 60 procent af den sidste nettoløn, for arbejdsløse med hjemmeboende børn er det 67 procent.