Sidste sommer (2021) besluttede den højeste forfatningsdomstol i Tyskland, at rentesatsen for efterbetaling af skat og ditto tilgodehavende er for høj, og at der skal foretages en lovændring med tilbagevirkende kraft fra og med 01.01.2019. Nu foreligger regeringens udspil, der snart vedtages af den tyske forbundsdag (svarende til det danske folketing) og forbundsrådet.

Med virkning fra 01.01.2019 bliver rentesatsen for skattemæssige efterbetalinger hhv. tilgodehavender nedsat til 1,8% p.a. mod hidtil 6%; for årene inden 2018 gælder dog fortsat 6% p.a.

Rentesatsen for henstand eller standsning af skattemæssige efterbetalinger vil uforandret være på 6% p.a. Derudover udgør forsinkelsestillægget 1% per begyndt måned ved forsinket betaling.

Den nye rentesats skal evalueres hvert 3. år, første gang pr. 01.01.2026.

Med den nye lov opfylder regeringen forfatningsdomstolens mindstekrav, der lød på ændring fra og med 2019. Det havde været muligt at gå helt tilbage til 2014, men det har regeringen ikke indladt sig på.

Forrentning af efterbetalinger/tilgodehavende begynder 15 måneder efter at et skatteår er afsluttet. Det betyder, at for år 2019 begynder forrentning den 01.04.2022. Overgangsreglen er således, at

  • forrentning af efterbetaling af skat bliver nedsat til 1,8%
  • forrentning af skattemæssigt tilgodehavende bliver ikke nedsat til 1,8% p.a., da det ville betyde, at skatteyderen stilles dårligere end før lovændringen.

Kontakt os gerne, hvis du er usikker mht. forrentning og skatteopgørelse; vi kan kontrollere, om forrentningen er i orden, eller om der skal ansøges om ændring.