Datterselskab i Tyskland. NYT: Allerede nu er det muligt at modregne forventet tab i 2020 med a conto-skattebetalingerne i 2019.
SMVere kan allerede i 2020 aktivere og modregne de tab, der forventes og kan forudses i 2020 pga. corona-pandemien. Tabene kan modregnes med de foretagne a conto-skattebetalinger i 2019 og dermed allerede gøres gældende i indeværende år. Aktiveringen af tab i samme år som de er opstået er nyt, da den normalt først kan foretages i årsregnskabet, der først skal afleveres året efter – i dette tilfælde i 2021, hvilket under de nuværende omstændigheder eventuelt ville være for sent for nogle virksomheder.
Beslutningen er taget af regeringen i Berlin for at sende et signal til de tyske virksomheder. Den tyske regering vil sikre erhvervslivets likviditet her og nu og planlægger forskellige ordninger til aflastning af små og mellemstore virksomheder. Den nye regel gælder som udgangspunkt for tyske virksomheder, der lider under corona-krisen og ikke generelt for nødlidende virksomheder.
Vi venter p.t. endnu på de nærmere bestemmelser om, hvordan det skal gennemføres i detaljer.
Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til corona-hjælpepakken i Tyskland generelt.