beSt fra 01.01.2023 – ny digital postboks samt digitalt register for tyske revisorer (Steuerberater).

Endelig! Fra den 1. januar 2023 indføres den digitale postboks for tyske revisorer. Dermed forsvinder en del breve og frimærker. For fremtiden er en kvalificeret digital signatur på skrivelser til Finanzamt heller ikke nødvendig – en maskinskrevet underskrift eller en indscannet pdf-underskrift er nok. Den digitale postboks for de tyske revisorer skal også bruges til kommunikation mellem de enkelte Steuerberater – og skal derudover være tilgængelig for borgerne, revisorernes kunder. Finanzamt kan fra 2023 udsende meddelelser, afgørelser og opgørelser i digital form – med juridisk bindende virkning!

Som nævnt skal de tyske revisorer desuden registreres i et digitalt register. Dette offentligt tilgængelige register bliver en aktuel fortegnelse over samtlige tyske revisorer. Baggrunden er at beskytte titlen og borgerne. Man må ikke uden videre kalde sig ”Steuerberater”, og med det nye tiltag lettes muligheden for kontrol via det digitale register –  og for borgerne bliver det digitalt set nemmere.

Hvorfor lovgive for en branche, der siden 1950’erne har været en af de mest digitale i Tyskland? Baggrunden skal findes i den stigende digitalisering i Tyskland. Det skal være nemmere for borgerne at kommunikere med myndighederne. Og her er der en mulighed for direkte at sende breve, meddelelser, afgørelser osv. Statens initiativ modtages med åbne arme hos de tyske revisorer, der er trætte af at modtage breve fra Finanzamt, der også tit er længe undervejs. Desuden behøver revisorerne ikke længere selv at scanne breve og afgørelser ind – dem modtager de digitalt fra Finanzamt.

Ligeledes skal borgerne kunne kommunikere direkte og digitalt med myndighederne. Det er derfor også planlagt, at myndighederne i Tyskland skal oprette digitale postkbokse – såkaldte eBO i løbet af et par år for at forenkle og digitalisere kommunikationen.

Det, der i Danmark har været en selvfølge i mange år og ikke lyder som noget særligt, er i Tyskland nærmest en revolution og kan betegnes som en sensation!

DanTaxLegal har i flere år været på forkant med digitaliseringen. Vi arbejder digitalt og stort set papirløst og glæder os over, at digitaliseringen vinder mere og mere indpas i de ”støvede institutioner” og efterhånden letter arbejdsgangen for alle involverede parter.