Køber har bevispligten for, at genstanden er brugt til momspligtige formål.
Når virksomheden anskaffer en formuegenstand, kan der fratrækkes købsmoms, hvis genstanden har forbindelse til virksomhedens momspligtige omsætning (§ 15 tysk momslov). Her kommer det an på virksomhedens hensigt med anvendelsen af genstanden. Hvis virksomheden senere anvender genstanden til momsfri omsætning, skal der ske en andelsmæssig regulering af købsmomsen. Her findes der objektive tegn for, om genstanden er brugt til formålet. Virksomheden skal dog bevise, at genstanden er brugt til momspligtige formål. I en dom har skattedomstolen (Finanzgericht) i München afgjort, at en ejendom var anvendt momsmæssigt, selv om den ikke var udlejet i flere år efter anskaffelsen. Virksomheden kunne dokumentere, at ombygningsarbejde i ejendommen ikke kunne færdiggøres i flere år.
Denne artikel er fra DanTaxLegal gratis email newsletter.
Har du lyst til at modtage det regelmæssigt, så klik på newslettersymbolet og meld dig til. Det forpligter ikke til noget som helst.