De tyske skattemyndigheder (Finanzamt) er i den sidste tid hyppigere begyndt at kontrollere fradrag af renter i personselskaber. Hvis anpartshaverne trækker penge ud af selskabet, kan det ske, at renterne for kassekreditten eller driftslån ikke er fuldt fradragsberettigede.

Det er tilfældet, hvis anpartshaverne trækker for meget kapital ud af selskabet. Inden der sker udbetaling til anpartshaverne eller for disse, bør det undersøges, om udbetalingen evt. kan anses for en ”privat hævning”. Er det tilfældet, er renterne ikke længere fuldt fradragsberettigede.

Vi undersøger gerne sagen i konkrete tilfælde, hvis det ønskes.