HUSK, at den 31.03.2015 udløber fristen for ansøgning om fritagelse for tysk ejendomsskat
Udlejere af mere end 50 pct. tomtstående udlejningsejendomme kan, hvis der ansøges inden den 31.03.2015, for skatteåret 2014 få 25 pct. befrielse for den tyske ejendomsskat. Var det ikke muligt at udleje, er refusionen på 50 pct. Ansøgningen skal begrundes og stilles ved kommunen /Finanzamt. Det må ikke være ejerens skyld, at ejendommen står tom. Efter fristens udløb er det ikke muligt at få dispensation. Henvend dig til DanTaxLegal. info@DanTaxLegal.dk