Fast ejendom i Tyskland. Frist 31.03.2019 for fritagelse for tysk ejendomsskat (Grundsteuer)
HUSK – fritagelse gives KUN efter ansøgning med begrundelse og dokumentation.
Alt skal være indsendt, inden fristen udløber den 31.03. Hvis den normale indtjening ved udlejning er faldet med mere end 50 pct., kan der for skatteåret 2018 ansøges om 25 pct. fritagelse for den tyske ejendomsskat. Er udlejningen glippet fuldstændig, er refusionen på 50 pct.
Ansøgningen skal begrundes og stilles ved kommunen /Finanzamt. Ejeren må ikke selv have forskyldt, at ejendommen står tom – f.eks. på grund af luksusombygning. Efter fristens udløb er det ikke muligt at få dispensation.
Kontakt os gerne for yderligere oplysninger: info@DanTaxLegal.dk