Salg af alle anlægsaktiver på én gang betyder ikke automatisk, at de tyske skattemyndigheder godkender det som salg af selskabet eller virksomheden. Det er ikke sikkert, at salgsavancen bliver beskattet mindre end det løbende resultat, ej heller at salgsavancen er erhvervsskattefri. For en sikkerheds skyld skal de tyske skattemyndigheder i løbet af tre måneder efter salget informeres om, at selskabet er lukket. Desuden skal selskabet frameldes hos kommunen, og sletningen i det tyske erhvervsregister (Handelsregister) skal sættes i gang.
I en dom fra november 2017 (BFH 09.11.17) blev der henvist til, at lukning af et selskab kræver særlige handlinger i det øjeblik, hvor selskabet afsluttes. Der var her tale om salg af en ejendom efter 40 år. I begyndelsen blev ejendommen brugt til at drive selskabet, derefter blev den udlejet i 40 år. Dette salg blev skattemæssigt ikke godkendt som salg af privat formue, fordi der på tidspunktet for lukningen (40 år forinden) ikke var givet meddelelse om dette til de tyske skattemyndigheder. Tysk Skat betragter i denne dom udlejning som en afbrydelse af forretningen, og indtægter fra udlejning og salg betragtes som erhvervsindtægter og ikke som udlejningsindtægter hhv. salg af privat formue.
For at undgå spørgsmål om, hvorvidt selskabet er lukket eller ej, skal der tages højde for framelding af selskabet i løbet af tre måneder – både hos skattemyndighederne og hos kommunen. Desuden skal likvidationen sættes i gang hos erhvervsregisteret.