Sygeforsikring for GmbH-Geschäftsführer i Tyskland. Personer med bopæl eller arbejde i Tyskland skal være sygeforsikret.
Den, der bor i Tyskland, skal være sygeforsikret, § 193, stk. 3, i VVG (den tyske lov om forsikringer). Bidragene til sygeforsikring er fradragsberettigede på selvangivelsen i Tyskland i den udstrækning at de dækker basisen, altså standarden for en tysk sygeforsikring. ”En almindelig tysklønmodtager er forsikret over sin arbejdsgiver, der sørger for indberetning osv.”; siger Dr. Lars Eriksen fra DanTaxLegal. ”Som direktør (Geschäftsführer) for et GmbH gælder der dog særlige regler om hans sygeforsikring.” Enten er han almindelig lønmodtager, så er hans sygeforsikring som de øvrige lønmodtagere i virksomheden. Eller han kan som selskabets ejer forsikres privat eller som om han var ansat. Her er der som udgangspunkt to muligheder: ”Freiwillig gesetzliche Versicherung”. Her betaler man til en sygeforsikring lige som om man er en ansat. Det betyder, at man selv betale det, som den ansatte selv og også det, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis man var ansat. Sådan er reglerne i Tyskland, der som udgangspunkt fra arbejdsgiveren forlanger ca. 25% i sociale bidrag oveni den aftalte løn.
En anden mulighed for en direktør er at vælge en privat sygeforsikring. At være privat forsikret betyder, at der gælder udbud og efterspørgsel på forsikringsmarkedet. I Tyskland tilbyder de private forsikringer ofte særlige (”smarte”) løsninger med tillæg og ekstraydelser (”Zusatzleistungen”). Problemet er dog, at den, der bliver boende i Tyskland, så én gang for alle er privat forsikret og skal betale bidrag til sin private sygeforsikring resten af tiden i Tyskland. Det koster store anstrengelser at komme tilbage i den lovpligtige forsikring (”gesetzliche Versicherung”). Reglerne er p.t. sådan, at man for at komme tilbage i den lovpligtige forsikring skal have status som ansat lønmodtager i 24 måneder. I den tid skal der være indbetalt bidrag.
Der gælder særregler for den direktør (”Geschäftsführer”), der bor eller arbejder i både Danmark og Tyskland. Samtidigt skal man huske på skattereglerne for den særlige direktørbeskatning imellem Danmark og Tyskland.
Sygeforsikring for GmbH-Geschäftsführer er et kompliceret område i Tyskland, så DanTaxLegal råder til at søge specialiseret hjælp.