En normal stiftelse af et kapitalselskab er tilstrækkelig. Vejen over et tysk skuffeselskab fordyrer en etablering i Tyskland – men gør ikke stiftelsesprocessen hurtigere. Grunden er, at det tyske skattevæsen ikke tillader, at inaktive selskaber uden aktiviteter står ”tomme”, og først senere på et eller andet tidspunkt bliver aktiveret.
Den efterfølgende skatte- og momsregistrering af dets aktiviteter varer 3-4 uger – ligesom for et normalt stiftet selskab. Dvs. det er slet ikke nødvendigt at tage denne omvej. Et tysk selskab kan nemlig fra stiftelsen indgå juridisk bindende aftaler, heriblandt også være arbejdsgiver for en tysk ansat. Et tysk selskab gælder som juridisk eksisterende fra dets stiftelse, altså fra den dag vedtægterne er besluttet og skrevet under hos notaren. Derfor kan et selskab beskæftige ansatte fra første dag, fordi det er i stand til at indgå aftaler – også som tysk arbejdsgiver. I øvrigt kan et dansk selskab indregistreres som tysk arbejdsgiver for en tysk ansat (et såkaldt løndriftssted).
Et skuffeselskab defineres som et færdigregistreret selskab, der siden stiftelsen ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og hvor selskabets egenkapital har stået på en kontantkonto i et pengeinstitut siden stiftelsen.
Man skal også være opmærksom på, at ikke alle ”skuffeselskaber” gælder som ‘rene’, men kan have skjulte ansvarsforpligtelser.
Og ofte skal adskillige ting forhandles på plads med stifterne, anpartshaverne og kapitalgivere, før et selskab stiftes. Så i langt de fleste tilfælde er en almindelig stiftelse af et tysk kapitalselskab tilstrækkeligt.
Selv om digitaliseringen hos det tyske handelsregister, der svarer til det danske CVR, begyndte i 2005, tager registreringen dér stadigvæk 5-7 dage. Det varierer dog fra forbundsland til forbundsland.
DanTaxLegal assisterer gerne ved den rette etablering i Tyskland.