(Corona) ERHVERVSREJSER. Tyskland indførte indrejseforbud frem til 4. maj 2020. Grænsen til Tyskland er åben for rejser med erhvervsformål.
Forretningsrejser er nødvendige for Danmarks eksport. I disse corona-tider er næsten alt lukket ned i Danmark og Tyskland, hhv. sker der nu en langsom åbning internt i begge lande. Landegrænsen er fortsat lukket – men grænsen til Tyskland må i nogle tilfælde passeres af rejsende med erhvervsformål. Det anses for en ”vigtig rejsegrund”.
Det kommer dog an på en konkret vurdering af det formål, som den enkelte rejsende har. Derfor er det vigtigt at overbevise grænsepolitiet og have dokumentation på rejsens formål parat. Det kan være kopier af ordrer, aftaler om møder eller lign. Vareprøver kan i denne forbindelse også tjene som dokumentation. DanTaxLegal har eksempler på danskere, der med en kopi af aftale om møder ved notar eller forretningskunder har måttet passere grænsen.
Hotelophold i Tyskland er ikke tilladt for turister. Men erhvervsrejser må finde sted. Også her kommer det an på dokumentation.
(Corona) SKAT: De tyske skattemyndigheder har signaleret, at der under lempelige betingelser gives henstand med indbetaling af skat og moms. Dog skal indberetning finde sted til de sædvanlige frister.