Køber jeres tyske selskab software eller andre rettigheder og betaler licensgebyrer til et selskab, som ikke er hjemmehørende i Tyskland?

Så skal I være OBS på en tysk skat på i alt 15,83% på licensgebyrer.

Baggrunden er en regel, der vedrører udenlandske virksomheder, der er begrænset skattepligtige i Tyskland med den indtægt, de opnår med deres salg af licenser her – i dette tilfælde skal de betale  skat af salget af licensgebyrer. Skyldneren af skatten på licensgebyret er den udenlandske virksomhed, det er dog erhververen af licensen – den indenlandske virksomhed – der skal indeholde skatten af licensgebyret og sørge for betaling til myndighederne på vegne af den udenlandske virksomhed, ellers hæfter denne for den udenlandske virksomheds skat i Tyskland.

Det gælder dog ikke alle tilfælde af licensgebyrer. Det kommer bl.a. an på omfanget af de brugsrettigheder, som bliver købt.

Skattepligten ifm. et grænseoverskridende køb af software licenser gælder kun, hvis brugeren får omfattende rettigheder til at bruge softwaren til videre økonomisk udnyttelse. Det kan navnlig være rettigheder til reproduktion, eventuelle ændringer, distribution eller offentliggørelse. Den blotte ret til at distribuere individuelle programkopier uden yderligere brugs- og udnyttelsesrettigheder (f.eks. reproduktions- eller redigeringsrettigheder) til selve softwaren er ikke tilstrækkelig.

Der er mulighed for at ansøge om en fritagelsesattest. Det ville dog være for omfattende at gå mere i detaljer her. Kontakt os gerne, hvis det er aktuelt for dig og din virksomhed.

Området er vanskeligt og kræver en grundig gennemgang af kontrakterne og de tilhørende sagsforhold, da enkelte detaljer kan være afgørende.

Spørg DanTaxLegal, hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeres tyske selskab underligger nogle forpligtelser ifm. betaling af licensgebyrer. Vi assisterer gerne!