I Tyskland findes der to former for afgifter på fast ejendom: Grundsteuer og Grunderwerbsteuer. Grundsteuer skal betales til den kommune, hvor en ejendom ligger. Den betales kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Grundsteuer A vedrører agrar (landbrug), og B gælder for alle andre ejendomme, ejerlejligheder osv. For et almindeligt parcelhus betales – afhængig af  kommune og beliggenhed – mellem 400 og 600 € årligt.

Grunderwerbsteuer skal kun betales én gang. Det er en skat på køb, erhvervelse af ejendomme og lignende rettigheder. Skatten varierer fra forbundsland til forbundsland og udgør mellem 3,5 % og 6,5 % af købesummen. Systemet er indrettet sådan, at erhververen ikke kan komme i tingbogen, før skatten er betalt.

Grundsteuer

Grunderwerbsteuer

Betales hvert år, alternativt halvårligt eller kvartalsvis

Skal kun betales ved køb/erhvervelse af ejendom

Trækprocenten bestemmes af byen/kommunen

Procentsatsen varierer alt efter forbundsland

Grundlag: ejendommens størrelse hhv. værdi

Skatten beregnes af købsprisen

Betales af ejer/bruger

Betales af køber/erhverver

 

Spørg os gerne og gør brug af vores mangeårige erfaring.