Den tyske forbundsforfatningsdomstol har erklæret den tidligere beregning af Grundsteuer (ejendomsskat) for forfatningsstridig. Regeringen har nu vedtaget en Grundsteuer-reform, der indføres den 1. januar 2025.

De tidligere beregninger og satser mister således deres gyldighed per 31.12.2024.

På grundlag af den nye reform skal der fra kalenderåret 2025 og fremefter fastsættes et nyt beregningsgrundlag for Grundsteuer for alle ca. 36 millioner økonomiske enheder af fast ejendom.

Grundejere eller deres revisorer skal indberette alle data til beregningen via programmet Elster inden 31.10.2022. Indberetning kan kun ske elektronisk! – og skal foretages mellem den 01.07.22 og den 31.10.2022.

Pligten til indberetning gælder for al fast ejendom i Tyskland (ejendomme, ejerlejligheder osv.) – og omfatter også ejere, der bor i udlandet.

Afhængigt af bygningstypen er den nye beregning baseret på indkomstværdien eller aktivværdien af den enkelte bygning.

OBS: Hver forbundsstat kan fastsætte sin egen metode til beregning af ejendomsskatteværdien.

Derfor er beliggenheden afgørende for beregningen af skatteværdien.

Myndighedernes tidsplan:

Indberetningsfrist for ejendomsdata til beregningsgrundlag 01.07.-31.10.2022
Ejendomme modtager ny opgørelse om ejendomsskatteværdi udgangen af 2023
 Fastsættelse af ny skatteansættelsesværdi og trækprocent 1. halvår 2024
Udsendelse af nye opgørelser over Grundsteuer 2. halvår 2024
Grundsteuer-reformen gælder fra 01.2025

DanTaxLegal hjælper med indberetning af data til myndighederne og kontrol af de nye opgørelser for Grundsteuer.