01.04.2014 – Måling af dagsværdi på fast ejendom i Tyskland. DanTaxLegal gør opmærksom på, at der i Tyskland ikke findes noget offentligt værdiindeks for ejendomsværdien.
Ingen tysk myndighed fastsætter ejendomsværdien på internet – som i Danmark.
Derfor er revisoren selv nødt til i årsregnskabet at dokumentere ejendommens værdi. En hjælp kan findes på hjemmesiden fra firmaet ”F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH”, Hamburg under http://www.f-und-b.de/.
Her kan man bestille undersøgelser om huspriser og lejeniveauer.
Spørg DanTaxLegal. info@DanTaxLegal.dk