Håndværkerfradraget i Tyskland giver fordele for håndværket og de private, melder Det tyske Håndværksråd. Tyskland indførte 2006 skattefradrag for håndværkerydelser på op til 6.000 €.
Tysk håndværk og industri er glade for håndværkerfradraget, der giver arbejde i håndværkssektoren i Tyskland. Håndværkerfradraget er sammen med fradraget for ”haushaltsnahe Dienstleistungen” med til at skabe arbejdspladser og til at få renoveringerne sat i gang i tyske boliger. Det tyske håndværkerfradrag lever i bedste velgående. Østrig indførte endda den 1.1.2014 håndværkerfradrag efter tysk forbillede.Husejer eller også en lejer kan for renoveringer i privaten fradrage 20% af arbejdslønnen og dermed udgifter på op til 6.000 €. Dermed kan der maksimum opnås en skattefordel på 1.200 €. Det kræves, at lønudgiften skal opgøres separat på fakturaen. Yderligere krav er, at fakturaen skal være betalt via bankkonto.Interessant for danskere er, at håndværkerydelsen ikke skal finde sted i Tyskland, men også kan være i et andet EU-land eller indenfor det Europæiske Økonomiske Rum. Dermed opnår en grænsegænger med bopæl i udlandet og ubegrænset skattepligt i Tyskland også dette fradrag for sine udgifter til maler, vvs-mand osv. En skattepligtig i Tyskland med bopæl eller sommerhus i udlandet kan også fradrage håndværkerydelser. Ved siden af kan den skattepligtige i Tyskland fradrage 20 % af lønudgifterne til husholdningshjælp, en gartner, vinduespudser eller med snerydning på maksimalt 20.000 €, det giver en lavere skat på 4.000 €. Parallelt kan der fradrages yderligere 510 € for såkaldt „hjemmeservice” til såkaldte 450 € jobbere. På den måde kommer der 5.710 € skattefradrag. Det er interessant for tyske skattepligtige, da disse fradrag fradrages direkte i den skat, der skal betales.