Fra 1.3.2016 indfører Danmark nummerpladescannere – profilering i skattesager mulig.
De nye regler betyder effektiv overvågning i forbindelse med givne afgiftsfritagelser vedr. udenlandske firmabiler.
Men SKAT får dermed også et redskab til at kontrollere skattepligtiges kørsel og dermed, hvor de befinder sig. Motivet er angiveligt bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Der er bl.a. monteret faste anlæg ved grænsen, der registrerer alle nummerplader digitalt. Hvis der ikke er match med politiets register for stjålne biler eller efterlyste personer, så slettes data indenfor 24 timer. I ”særlige tilfælde” kan data dog gemmes op til 30 dage til videre analyse; og længere ved mistanke om kriminelle forhold.
DanTaxLegal gør opmærksom på, at data kan have betydning også i andre sammenhænge – for eksempel ved kontrol af skattepligten. Det er i dag en kendt sag, at SKAT og socialmyndighederne i Danmark har benyttet data, der er samlet til andre formål. Her kan nævnes, at SKAT har adgang til, hvordan bestemte bankkort benyttes. Der konstateres kontobevægelser. Bl.a. i den sidste tid blev data om hævninger på bankkonti brugt i skattesager. Sagerne drejede sig om, hvorvidt en bestemt person havde været i landet på bestemte tidspunkter eller ej.
De nye nummerpladescannere giver mulighed for at dokumentere bevægelsesmønstre. Man kunne forestille sig, at de data f.eks. også kan bruges til dokumentation af, hvornår en bestemt bil har krydset grænsen. Dermed kan der laves bevægelsesprofiler af de skattepligtige og om brug af bestemte køretøjer. Muligvis kan bopæls- og opholdssteder kortlægges af myndighederne. Dermed kan SKAT bevise, hvor en person har opholdt sig – eller hvor hans bil har kørt.
Lovbekendtgørelsen giver mulighed for at behandle oplysninger der, ”er knyttet til personer, der konkret er mistænkt for lovovertrædelser, som kan straffes med fængsel i mindst 1 år og 6 måneder” (sml. § 5 nr. 9). Data kan også samles til ”forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning”.