Homeoffice ”hen over grænsen” – så kan driftssted og skat ændre sig!

Konsekvenser for skat, social sikring og for selskabets beskatning! Corona har vist, at homeoffice er kommet for at blive. Mange virksomheder har opdaget, at der er penge at spare ved at sende medarbejderne i homeoffice; omkostningerne per arbejdsplads sænkes, kontoret kan decentraliseres, kontorhuslejen (i den dyre midtby) kan måske endda spares væk. Omvendt har også mange medarbejdere opdaget fordele: ingen/mindre transporttid, udgifter til tøj og repræsentation sænkes, familielivet kan måske bedre passes ved siden af, fleksibiliteten mht. tid og sted stiger afhængig af arbejdsgiver, funktion og branche.

Homeoffice kan være en styrke med sin fleksibilitet – også på tværs af landegrænser… En tysk medarbejder kan sagtens sidde og arbejde ”hen over grænsen” for sin danske arbejdsgiver. Dog skal reglerne for driftssted, beskatning og social sikring følges.

Det er ikke noget problem, når en medarbejder sidder i Jylland og virksomheden ligger i København – skatten er den samme. Men når medarbejderen sidder i et andet land og arbejder i homeoffice, bliver tingene komplicerede, fordi reglerne for driftssted og skat ”kommer i konflikt” med den nye situation.

Et eksempel:
En fastboende tysk medarbejder i en dansk virksomhed betyder tysk skat og social sikring til medarbejderen. Dvs. at en virksomhed pludselig skal tænke på registrering og indberetning i Tyskland. Det gælder også for mellemstore danske virksomheder, der skal gøre sig tanker om et hidtil ukendt terræn.

Og hvis direktøren for et dansk firma måske vælger selv at arbejde permanent fra en tysk adresse, skifter hele virksomheden karakter, for når et selskabs ledelse sidder i udlandet, er der tale om et udenlandsk selskab, der skal indberette og aflevere tysk regnskab – og som skal beskattes i direktørens hjemland Tyskland.

Sådanne løsninger kræver nøje planlægning af skat og selskabsstruktur.

Spørg os gerne til råds.