1.1.2020 har den nye tyske emballagelov været i kraft i et år. I 2019 skulle virksomhederne foretage registrering hos Verpackungsregister.org (også kaldet LUCID) og i et af de duale (genbrugs-) systemer, og nu skal den første indberetning ske. Virksomhederne skal indberette den faktiske materialeart og mængden af emballage i 2019.
Efter indberetningen modtager din virksomhed en tilsvarende opkrævning.
Ved registreringen i 2019 skulle man indberette det forventede volumen for emballagen i 2019 til et af de duale systemer. Det er vigtigt, at registreringsnummeret fra LUCID også er angivet i din brugerkonto hos det duale system. Hvis dette registreringsnummer ikke er tilmeldt det duale system, så kan LUCID + system ikke arbejde sammen. Det betyder: Hvis denne forbindelse ikke er givet, er det allerede en overtrædelse af emballageloven (Verpackungsgesetz).
Husk efter registreringen i LUCID at krydse „JA“ ved „Meine Rücknahmepflichten erfülle ich durch die Beteiligung an einem oder mehreren Systemen…“. Hvis der her stadig står „in Vorbereitung“, er du ikke registreret.
Gør dig klar til indberetningen for 2019:
Den årlige indberetning gælder kun emballage, der kan ende hos en tysk slutforbruger og omfatter derfor ikke f.eks. paller og de såkaldte ”Umverpackungen”. Når indberetning er sket både til Verpackungsregister.org og dét duale system, som du har registreret dig hos, får man som nævnt en regning fra det duale system for den emballage, der reelt er indført til Tyskland i det forløbne år.
Loven nævner ikke en frist for indberetningen, men de revisionspligtige virksomheder skal indberette senest den 15.5. i det følgende år.
En virksomhed er kun revisionspligtig, når dens emballagevolumen overstiger 80 t glas eller 50 t papir + pap eller 30 t plastik. I dette tilfælde skal indberetningen revideres af en revisor, der er registreret som ”Prüfer” i Verpackungsregister.
Vi gør opmærksom på, at denne indberetning af emballage ikke er del af den sædvanlige revisorydelse.
Ny importør eller ny emballage?
Nye importører af emballage skal selvfølgelig lade sig registrere i Tyskland. Når en allerede registreret virksomhed anvender nye eller yderligere emballager til Tyskland, skal disse ændringer registreres i Verpackungsregister + i et af de duale systemer.
DanTaxLegal hjælper med spørgsmål til indberetningen i Verpackungsregister – se også tidligere information om emnet i denne artikel, klik her