Hvis selvangivelsen udarbejdes af en tysk revisor, er forlængelse til 31.12.2015 mulig.
DanTaxLegal erindrer om, at fristen for aflevering af selvangivelser og årsopgørelser i Tyskland for 2014 er 31.05.2015.
Det gælder for selvangivelser vedr. indkomstskat, selskabsskat, erhvervsskat (”Einkommensteuer”, ”Körperschaftsteuer” og ”Gewerbesteuer”), moms og andre skatter.
Forlængelse til 31.12.2015 er mulig, når man er repræsenteret ved en tysk revisor.
Det gælder dog ikke, hvis skattemyndighederne før har sat en frist. Her er kriterierne for, om skattemyndighederne vil give forlængelse eller ej. Skattemyndighederne giver ikke fristforlængelse, når den skattepligtige:

  • i det forløbne skatteår har afleveret for sent eller endnu ikke har overholdt fristerne,
  • hvis der kort før fristens udløb bagudrettet fastsættes a conto-betalinger for tidligere skatteår,
  • hvis skatteberegningen i tidligere år viste høje efterbetalinger til skattemyndighederne,
  • skattemyndighederne forventer høje efterbetalinger,
  • hvis der konstateres tab for deltagere i selskaber, eller
  • skattemyndighedernes arbejdssituation kræver det.

Når en tysk revisor udarbejder selvangivelsen, kan den skattepligtige få fristforlængelse til 31.12.2015.
Det kræver, at revisoren stiller ansøgning herom, og at fristforlængelse gives. Dog kan skattemyndighederne alligevel kræve aflevering før. Det beror på et skøn, om forlængelse gives eller ej.