Maskeret udbytte kaldes også maskeret udlodning. I Tyskland taler man ordret om ”skjult udlodning” (”verdeckte Gewinnausschüttung” – kort vGA).
Det kan enten ske ved, at selskabet giver selskabets deltagere goder, der ikke koster det, som tredjemænd skal betale for dem. Det kan også betegne aktieudbytte, der er søgt skjult eller selvangivet som en anden type indkomst, som beskattes lempeligere.
Arms lenght princippet
Skattevæsenet sammenligner altid med forholdene, som de ville være gældende blandt fremmede personer. Begrebet maskeret udlodning betegner egentlig træffende, hvad der er tale om. Hvis arms lenghts princippet ikke er overholdt i forholdet selskab – selskabsdeltager, så drejer det sig om maskeret udlodning.
Det kan f.eks. være, at en selskabsdeltager giver et lån til selskabet, som forrentes for højt.
Differencen imellem den betalte rente og markedsrenten anses for et maskeret udbytte.
Et andet eksempel kan være, at selskabet udlejer en ejendom til under markedsprisen til en af selskabets deltagere. Men der er flere muligheder, hvor selskabet ikke overholder arms lenghts princippet. Det kan koste dyrt i skat.
Her følger en oversigt over den skattemæssige belastning i Tyskland, hvis der foreligger et maskeret udbytte.
På selskabsniveau:

 • Skattebelastning = ca. 30% 
 • Udlodning før skat (GewSt og KSt: vGA)100,00 % (maskeret udlodning) 
 • GewSt (antaget): 15,00 % 
 • KSt: 15,00 % 
 • SolZ af dette: 0,825 % 
 • Udbetaling selskabsdeltager: 69,175 %

På selskabsdeltagerniveau = 26,38% KapESt + SolZ (hvis andelen er i den private formue)

 • Til beskatning: 100,00 % 
 • KapESt 25 %: 25,00 % 
 • SolZ af dette: 1,38 % 
 • Udbetaling selskabsdeltager: 73,62 %
 • Samlet skattebelastning: 30% + 26,38% = 56,38% .

Oven i kommer evt. 6 % renter p.a. på efterbetalingen af skat!!!!!
DanTaxLegal kan kun råde til at være opmærksom på dette.