Alle, der er beskæftiget i Tyskland, skal bidrage til dette offentlige forsikringssystem – også kaldet Bismarcksystemet efter dets opfinder Otto von Bismarck, der i 1883 gradvist indførte det som forebyggende foranstaltning mod sociale uroligheder; først sygeforsikringen, derpå ulykkes- og pensionsforsikringen. Formålet var at give social sikkerhed ved sygdom, graviditet, arbejdsulykker, arbejdsløshed, alderspension og pleje.
Sygeforsikring
Den tyske sygeforsikring dækker helt eller delvist omkostningerne ved sygdom, moderskab eller efter uheld. Bidragene til den offentlige sygeforsikring retter sig efter indtægten og er p.t. på 14,6 %, der betales ligeligt af arbejdstager og arbejdsgiver. Og familiemedlemmer er gratis medforsikret, hvis de ikke selv har en sygeforsikring. Derimod betales bidrag til en privat sygeforsikring i henhold til alder og den personlige sundhedstilstand. Det betyder, at selvstændige selv da skal betale det aftalte beløb, hvis indtægterne er faldende eller endda udeblevet. Og det kan være svært at skifte tilbage til den offentlige sygesikring i Tyskland.
Plejeforsikring
Plejeforsikringen er en særlig forsikring, der udbetales til pleje af svage/gamle/syge personer. I hvilket omfang betalingen ydes, bestemmes af det plejetrin, der fastlægges i det enkelte plejetilfælde. Her betaler arbejdsgiver og medarbejder hver 1,275 %.
Alle personer, der arbejder i et afhængigt beskæftigelsesforhold i Tyskland, skal bidrage til socialsystemet. Der findes undtagelser for selvstændige samt for direktører i selskabsformen GmbH.
Pensionsforsikring
Både arbejdsgiver og arbejdstager betaler til den tyske pensionsforsikring. I modsætning til den danske folkepension kommer det ikke an på blot at have levet i landet, man skal have betalt bidrag til ordningen. Aktuelt ligger betalingen på 18,6 %. Dvs. arbejdsgiver og arbejdstager betaler hver 9,3 %.
Arbejdsskadeforsikring
Denne forsikring dækker erhvervssygdomme og ulykker på arbejdet og vejen til og fra arbejde. Den dækker sygdomsforløbet og udbetaler ved invaliditet pension til skadelidte og ved død til de efterladte. Uanset skyldsspørgsmålet dækkes alle uheld og sygdomme på arbejdet.
Bidragene betaler arbejdsgiveren 100 % til det såkaldte Berufsgenossenschaft. Det er selvstændige offentlige institutioner opdelt efter erhverv. De fastsætter selv tariffen iht. faregrupper. Den ligger typisk på ca. 80 €/år/ansat for kontorarbejde til 600-700€/år/ansat inden for byggebranchen.
Vores dansktalende lønafdeling kender systemet og assisterer gerne.

Social sikring (2018) Bidrag lønmodt. Bidrag arb.giver
Sygeforsikring 7,30 % 7,30%
Plejeforsikring 1,275% 1,275%
Pensionsforsikring 9,3% 9,3%
Arbejdsløshedsforsikring 1,50% 1,50%
Arbejdsskadeforsikring Nej 75-600 €/år/medarbejder