Hvidvaskregler. Handelsdrivende skal iflg. den tyske hvidvasklov (lov om opsporing af fortjeneste fra grov kriminalitet) udvise særlig omhu ved transaktioner, hvor der udføres eller modtages kontantbetalinger på mere end 10.000 €. ”Kontantbetalinger” defineres som fysiske penge: sedler, mønter og checks. Flere betalinger med snæver tidsmæssig forbindelse (smurfing) lægges sammen. Reglerne gælder ikke for elektroniske betalingssystemer og betalingskort.
Kunden skal identificeres. Det gælder også den repræsentant, befuldmægtigede osv., der optræder ved indgåelsen af en kontrakt, samt den økonomisk ansvarlige person, der står bag transaktionen.
Hvad skal den, der indbetaler, dokumentere?
Personer:
– Navn og fornavn
– Fødselssted /-dato
– Statsborgerskab
– Adresse iflg. dokumentet
– Udstedende myndighed
Selskaber:
– Firma, navn eller betegnelse
– Retsform
– Registreringsnummer
– Adresse og repræsentant iht. loven
– Navn på personer i ledelsesorgan, repræsentant iht. loven
Data må gerne registreres og opbevares digitalt. Der gælder særlige regler for kontantbetaling for banker, advokater, revisorer osv.
I Danmark er grænsen for kontantindbetalinger 50.000 kr.