De nye EU-regler om hvidvask gælder også for revisorer. Derfor beder vi dig om en kopi af dit pas, når du er vores kunde – også hvis du repræsenterer et selskab. Reglerne er blevet udvidet til at omfatte revisorer og advokater. Hidtil gjaldt de for banker og kreditinstitutter.