En afgørelse fra den højeste tyske domstol i skattesager har bragt klarhed: Et rundstykke uden smør og pålæg med en kop kaffe er ikke noget måltid – det er en opmærksomhed og skal derfor ikke beskattes. Det forholder sig dog anderledes, hvis der er pålæg på rundstykket – så er der tale om naturalieløn, som skal beskattes.
De høje skattedommere afgjorde, at der skal pålæg på rundstykket. Så bliver det et måltid! Et morgenmåltid fra arbejdsgiveren til de ansatte skal beskattes med 1,77 EUR (ca. 13 kr.).
Har du spørgsmål til løn, diæter, skat og social sikring m.v. vedr. løn i Tyskland – så kontakt gerne vores dansktalende lønafdeling.