Den tyske moms udgør 19% og 7% på fødevarer, aviser og blade. Momsen skal indberettes per måned, per kvartal eller per år.

Når en tysk momspligtig virksomhed skal registreres, skal der også tages stilling til indberetningsperioderne for moms. For nye virksomheder bestemmer det skønnede momstilsvar – altså momsbetalingen per kalenderår – hvor tit der skal indberettes og betales moms. For eksisterende virksomheder tager man udgangspunkt i den forgangne periode og momsbetalingen (momstilsvaret) dér.

For momsen gælder de følgende grænser:

  • Ved et momstilsvar under 1.000 € indberettes/betales der en gang årligt
  • Ved 1.000 – 7.500 € momstilsvar indberettes og afregnes der per kvartal
  • Er momstilsvaret højere end 7.500 €, afregnes der månedsvis

Som nævnt skønnes momstilsvaret, når en virksomhed starter. Som udgangspunkt kan det være en fordel navnlig for nystartede virksomheder at være registreret for månedlig moms. På den måde får de købsmomsen refunderet hurtigt, hvis der er overskud af købsmoms; det skåner likviditeten. På den anden side skal man ikke glemme, at momsregnskabet er en forøget regnskabsbyrde, der koster tid og udgifter. Nystiftede virksomheder kan dog ikke vælge årlig momsindberetning.

Reglen om månedlig aflevering af momsregnskab er udskudt i perioden 2021-2026. Dvs. at efter 2026 skal nye virksomheder formodentlig igen indberette moms månedligt.

 

DanTaxLegal står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål og/eller brug for assistance.