Op til i alt 3.000,00 € skatte- og socialforsikringsfrit oveni lønnen! Inflationsudligningspræmien kan udbetales indtil 31.12.2024.

De stigende priser på fødevarer og energi udgør allerede en tung byrde for mange borgere. Den tredje hjælpepakke fra den tyske forbundsregering tilbyder hjælp.

For at afbøde inflationen kan arbejdsgiverne betale deres ansatte en inflationsudligningspræmie på op til 3.000,00 EUR skatte- og socialforsikringsfrit indtil den 31. december 2024. Inflationsudligningspræmien er frivillig og helt op til arbejdsgiverne selv – medarbejderne har altså ikke krav på udligningspræmien. Arbejdsgiveren kan også frit vælge præmiens størrelse, der i øvrigt kan udbetales i flere omgange – dog højst 3.000,00 € i alt.

For at præmien kan udbetales skatte- og socialforsikringsfrit, skal den udbetales ud over den øvrige, normale løn. Det er ikke tilladt at foretage modregning i løn eller bonusbetalinger. Præmien skal være klart adskilt fra lønnen og betegnes som ”inflationspræmie” eller lignende, der relaterer til inflationen.

DanTaxLegal’s team for løn og arbejdsret hjælper dig gerne med at implementere inflationsudligningpræmien korrekt, hvis du ønsker at tilbyde dine medarbejdere denne aflastning.