EU-domstolen afgjorde den 18.6.2019, at de tyske planer er ugyldige. De strider imod ligebehandlingen i EU, fordi vejafgiften for motorveje kun skulle betales af udenlandske bilister. Danskerne kan derfor køre på de tyske motorveje uden afgift.
Der var fra oktober 2020 planlagt en årlig afgift på 130 € (ca. 1.000 DKK) med mulighed for 14-dages-kort for 20 € (ca. 150 DKK). Danmark støttede Tyskland i sagen for EU-domstolen pga. ”medlemsstaternes kompetence til at indføre, ændre og ophæve direkte skatter og nationale afgifter, der ikke er harmoniseret på EU-plan”. Danmark havde planlagt at indføre vejafgift efter Tysklands forbillede. Det ville have betydet 300 mio. DKK i indtægter til statskassen. Men nu er de danske planer lagt på is. Østrig derimod gik imod tyskernes planer, fordi det var en forskelsbehandling af udenlandske bilister.
Den tyske trafikminister har foreløbigt opsagt samtlige aftaler med de firmaer, der skulle have udført planerne. Dog har han udtalt, at der arbejdes videre med planer om ”alternativ vejafgift”. Efter EU-dommen bliver det meget svært for Tyskland at indføre en motorvejsafgift for personbiler (C-591/17).
Derimod gælder fortsat lastbilsafgift (Lkw-Maut”) i Tyskland.