Fra 30.9. starter den løbende automatiske udveksling af finansielle kontooplysninger mellem bankerne og skattemyndighederne i 102 lande verden over. Danmark og Tyskland deltager ligeledes.
Den 30.9.2019 udveksles automatisk data fra 2018. For fremtiden sker der løbende automatisk udveksling af data. Bankerne indberetter automatisk data om personer og virksomheder fra udlandet, der har en konto i banken. Skattemyndighederne udveksler derpå data landene imellem. Der indberettes kontoindehavers:
• Navn, adresse, bopælsstat
• Fødselsdato, fødested
• Kontonummer
• Navn og identifikationsnummeret på kreditinstitutter
• Kontosaldo ved årets begyndelse og årets slutning
• Påløbne renter
For bankkonti for firmaer indberettes ligeledes omfattende data.
Som nævnt deltager både Tyskland og Danmark også i den automatiske udveksling af finansielle kontooplysninger mellem 102 stater. Listen omfatter alt ”fra A til Z” Andorra til Zypern (Cypern) og samtlige EU-lande, Schweitz og Liechtenstein. Det betyder, at staterne automatisk udveksler data om bankkonti. Informationerne udveksles for at fremme retfærdig beskatning samt undgå skattesnyd og hvidvask.
DanTaxLegal anbefaler at huske de udenlandske indtægter på selvangivelsen. De nye regler gælder også for virksomheder med bankforbindelser i andre lande.