Godstrafikken ind og ud af Danmark sætter ny rekord. ITDs statistik over andet kvartal 2014 viser, at 5.271 lastbiler passerede grænserne per døgn.
Godstrafikken ind og ud af Danmark sætter ny rekord. Der er færre tyske chauffører, der kører for danske vognmænd. Siden reglerne om social sikring ved arbejde i flere lande blev ændret den 1.5.2012, er det ikke længere interessant at have tyskboende chauffører. 25-pct.-reglen betyder, at der indenfor international transport oftest skal betales bidrag til tysk social sikring for tyskboende chauffører. Det fordyrer lønnen i Tyskland med ca. en fjerdedel. Statistikken viser, at de danske vognmænd koncentrerer sig om indenrigstransporten.
Specialtransporterne navnlig indenfor vindmøllebranchen er dog stadig et dansk kompetenceområde.ITDs statistik over andet kvartal 2014 viser, at 5.271 lastbiler per døgn passerede grænserne til Danmark. Siden 2013 er det det højeste antal og en stigning på 1,6 procent i forhold til samme kvartal året før. Statistikken viser, at andelen af udenlandske vognmænd, der kører varer ind i Danmark, er stigende. Statistikken viser også, at andelen af danskejede lastbiler med udenlandsk nummerplade er faldende i grænsetrafikken. Blot 31,6 procent af de udenlandske lastbiler, der passerer den sønderjyske grænse, er ejet af en dansk transportvirksomhed. I samme kvartal sidste år var andelen 35,7 procent. Det er særligt den stigende mængde af østeuropæiske lastbiler, som i mindre grad har dansk ejerskab. På de tyske landeveje ses langt færre østeuropæiske vognmænd end i Danmark. ITD har siden 1948 været brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD laver en kvartalsstatistik bl.a. over dansk international transport.