Domstolen for skatteret (FG Niedersachsen) har nu fældet dom i en sag om danske investorers økonomiske engagement i tyske vindmøller: K/S’er behandles ikke som skatteudskydelsesmodel. Retssagen blev rejst af DanTaxLegal for et vindmølleselskab i en vindpark med i alt 13 vindmøller, som udelukkende ejes af danske investorer.
En investering anses som skatteudskydelsesmodel, hvis investor på grund af et præfabrikeret koncept allerede i startfasen får mulighed for at modregne et underskud med anden indkomst. I disse tilfælde er investor ikke berettiget til at modregne en negativ indkomst med andre positive indtægter i Tyskland – det gælder udelukkende for fremtidige overskud inden for den samme investering.
Domstolen begrunder opfattelsen således, at de danske investorer ikke tager afsæt i de tyske skatteforhold som grundlag for deres beslutning om at investere, men derimod udelukkende tager de danske skatteregler som udgangspunkt.
Domstolens begrundelse er dog ikke 100% overbevisende: Ejerskabet i et typisk vindmølleselskab betyder sædvanligvis et erhverv med fuldt ansvar som direktør samt økonomisk risiko, hvorimod skatteudskydelsesmodeller lægger en rent passiv investorrolle til grund. Derudover opstår spørgsmålet, hvorfor en investering, som er nationaløkonomisk ønsket og absolut meningsfuld – og som er drevet på et driftsøkonomisk fornuftigt grundlag – bliver straffet med skattemæssige ulemper.
Dommen bekræfter vores opfattelse mht., at reglerne om skatteudskydelsesmodeller ikke skal anvendes i tilfælde, hvor danske investorer har investeret i tyske vindparker. Det skaffer retssikkerhed i flere tilfælde, hvor de tyske skattemyndigheder har begrænset muligheden for at modregne underskud.