Kindergeld (børnechek) forhøjes fra 1.1.2017. Tyske børnepenge udbetales månedligt, men udbetalingen sker ikke automatisk som i Danmark. Den, der har bopæl i Tyskland, skal ansøge om det ved Kindergeldstelle ved det lokale Arbeitsagentur. Medbring relevant dokumentation.
Også grænsegængere med arbejde i Tyskland kan være berettiget til difference-børneydelse fra Tyskland, fordi beløbene er højere i Tyskland. Desværre er der stadig lang vej til udbetaling. Der skal søges om det ved Arbeitsagentur i Nürnberg, der har en sagsbehandlingstid på mindst 1 år.
Her er de nye satser 2017:
192 EUR               for det 1. + 2. barn
198 EUR               for det 3. barn
223 EUR               fra det 4. barn  
Satser 2018:
194 EUR               for det 1. + 2. barn
200 EUR               for det 3. barn
225 EUR               fra det 4. barn