Kirkeskat på udbytte i Tyskland. Fra den 1.1.2015 er der tysk kirkeskat på udbytte fra tyske selskaber (GmbH, UG og AG). Anpartshavere med bopæl i Danmark er befriet for denne skat. Tyskboende skal være opmærksomme på dette.
Kirkeskat på udbytte i Tyskland. Fra den 1.1.2015 skal tyske selskaber (GmbH, UG og AG), hvis de udbetaler udbytte, udfylde et særligt skema og indberette tysk kirkeskat. Det gælder dog kun, hvis anpartshaveren er skattepligtig mht. den tyske kirkeskat. Selskaber, der kun har andre selskaber som andelshavere, skal ikke indberette tysk kirkeskat. Reglerne gælder for tyske GmbH og UG selskaber og for AG (aktieselskaber). De tyske skattemyndigheder har indført nye regler, for at kirkerne kommer til indtægter. Anpartshavere med bopæl i Danmark er befriet for denne skat. Tyskboende skal være opmærksomme på dette.
Organisationen for de tyske revisorer har med held kæmpet for at få dette papirnusseri indskrænket. Derfor gælder vigtige undtagelser:
Såkaldte enkeltmandsselskaber, når selskabets eneste deltager/ansvarlige direktør er konfessionsløs hhv. ikke er medlem af noget trossamfund. Hvis der er en yderligere selskabsdeltager, skal det nye skema udfyldes – selv om han ligeledes ikke er medlem af noget trossamfund.
Kapitalselskaber, der „med sikkerhed kan udelukke udbetaling af udbytte i det følgende år”.
En vigtig ting kunne de tyske revisorer også forhindre: Når det på det tidspunkt, hvor den nye blanket skal udfyldes (fra 1.9. – 31.10.) med sikkerhed står fast, at der i følgende år ikke udbetales noget udbytte, skal blanketten ikke udfyldes. Det er f.eks., når selskabets deltagere har vedtaget ikke at udbetale udbytte, eller hvis det fremgår af vedtægterne.
Skemaet indeholder flere data om den tyske skattepligtige som f.eks. registrering af det tyske skatte-identifikationsnummer og som noget nyt også data om den tyske kirkeskattepligt.