Der er sket en harmonisering: Tyskland er gået over til domicilprincippet.
I grænseoverskridende arvesager bestemmer kollisionsretten, om der gælder dansk eller tysk arveret. Desværre findes der både en dansk og en tysk kollisionsret. Danmark har altid anvendt domicilprincippet, dvs. det kommer an på hvor arveladeren havde sit domicil (sin bopæl). Tyskland derimod har rettet sig efter statsborgerskabet men har nu tilpasset sig de danske regler.
Denne ændring er vigtig for danske investorer med tysk formue og deres arvinger. Disse bør i god tid oprette et testamente, som tager højde for den tyske boafgift. Det skal forhindres, at der opstår en dobbeltbelastning med såvel den danske som den tyske boafgift. En sådan tilfælde skal behandles i dialog mellem den danske advokat, den danske revisor og den tyske revisor.
Kontakt: Dr. Klaus Först LL.M, Steuerberater Rechtsanwalt