Kontantbetaling stadig mest populær i Tyskland. En dansk virksomhed, der lægger eksportstrategi for Tyskland, bør være klar over dette. En aktuel undersøgelse fra den tyske nationalbank viser, at over 79 pct. af alle transaktioner foretages kontant. Der har kun været en lille stigning i kortbetalinger siden 2007. Tyskerne stoler mest på kontantbetaling. I erhvervslivet er det anderledes, da mange tyske virksomheder – langsomt – går over til it-baseret bogføring.
Tendensen i Tyskland går dog efterhånden mod øget kortbetaling. Rundspørger fra 2016 viser, at 46 pct. af tyskerne kunne tænke sig at betale papirløst. For blot få år siden svarede kun en tredjedel ja til digital betaling. Af tyske betalingskort findes der knap 139 mio. styk til de ca. 80 mio. tyskere.
Billedet viser, hvor mange ikke-kontante transaktioner, der finder sted per person i udvalgte EU-lande. Danmark er førende i statistikken med 367 sammen med Holland og de nordiske lande. Tyskland ligger centralt i statistikken med 218 per indbygger.
Kilde: Kreditkarte.net/Statista