Korrekt huslejeniveau i Tyskland og skat:
Lejes en bolig ud til en nærtstående person til en husleje under 66% af den ”sædvanlige lokale husleje”, accepteres der kun udgifter i et tilsvarende omfang. Hvis huslejen er f.eks. 60 % af den sædvanlige husleje, kan der kun fratrækkes 60 % af omkostningerne.
Tysk cirkulære fastlægger, hvordan man finder frem til en passende husleje, som myndighederne accepterer. Dette kan f.eks. have betydning for forældrekøb ”over grænsen”. Muligvis er den aftalte husleje ikke som mellem fremmede, men for lav eller høj. Det tyske skattevæsen barslede i 2015 med et cirkulære om, hvordan man finder frem til en rimelig husleje. Nu begynder de tyske skattemyndigheder at anvende de metoder, der skitseres heri. Derfor er det aktuelt som aldrig før.
Den, der udlejer, er bevispligtig mht. det korrekte huslejeniveau. DanTaxLegal råder til at orientere sig efter de angivne metoder. DanTaxLegal præsenterer 7-trinsmetoden:
Trin 1: Hvad har lejligheden kostet i husleje før for fremmede personer.
Trin 2: Stedlige „Mietspiegel“. Mietspiegel er en kommunal fortegnelse over huslejeniveauet generelt eller for bestemte kvarterer i tyske byer. Findes ikke i alle byer.
Trin 3: Skattevæsenets interne huslejekalkulationer.
Trin 4: Ejendomsportaler på internettet, f.eks. www.immoscout24.deTrin 5: Prognoser på grundlag af det historiske „Mietpreisspiegel“.
Trin 5a: Cirkulæret indeholder et eksempel på, hvordan denne prognose kan beregnes.
Trin 6: Gennemsnitlig husleje for hele Tyskland.
Trin 7: Værdien findes ved hjælp af syn- og skønsmand.
Kilde: OFD Frankfurt, Verfügung v. 22.1.2015, S 2253 A – 85 – St 227