NYT fra 1.1.2022

Minijobs. Arbejdsgiveren skal angive sit skattenummer (”Steuernummer”) og den ansattes skatte-ID-nummer (”Steueridentifikationsnummer”) hos Minijobzentrale. Det indføres, fordi adskillige minijobbere hidtil kunne ”flyve under radaren”.

BAV: Direkte forsikring, pensionsordning eller pensionsfonde.

Tyske socialforsikringsbidrag til BAV (Betriebliche Altersvorsorge). Det er en kendt sag, at tyske medarbejdere har krav på at få indbetalt en del af deres løn til en tysk pensionsordning. Systemet hedder BAV – Betriebliche Altersvorsorge – og ligner det danske ratepensionssystem (”Entgeldumwandlung”). Fra årsskiftet skal arbejdsgiveren oveni betale et tilskud til pensionsordningen. Det går til social sikring (sygekasse osv.). Satsen er 15 pct. oveni.

KUG Kurzarbeitergeld (”Konkursausfallgeld”) fordeling

Som arbejdsgiver skal man have den nødvendige dokumentation parat for alle de måneder, man har modtaget KUG for at kunne forevise dem ved myndighedernes kontrol. Kontrollen er varslet og skal foregå i løbet af de næste år. Det er ikke tilstrækkeligt med ”normale” lønsedler; der kræves yderligere dokumentation – f.eks. timeopgørelse, sygemeldinger, ferie, fravær.

Mindsteløn 2021/22 i Tyskland.

Den lovpligtige mindsteløn i Tyskland kan – set med danske øjne – forekomme ret lav, men oveni kommer arbejdsgiverens andel til den sociale sikring på ca. 25 pct., så en tysk arbejdsgivers samlede udgift er reelt højere.

Fra politisk hold arbejdes der på en forhøjelse af mindstelønnen til 12,00 €.

En tysk arbejdsgiver har også mulighed for at gøre brug af minijob-ordningen, hvor en ansat maks. må tjene 450 €/måned. I et sådant job betyder den lovbestemte mindsteløn dog, at der evt. må arbejdes færre timer/md. i takt med en stigning i mindstelønnen.

Mindstelønnen i Tyskland stiger i 2021-22 i fire trin:

Periode Nettoløn/time + ca. 25 % sociale bidrag for arbejdsgiveren Samlet arbejdsgiverudgift
1. januar til 30. juni 2021 9,50 € 2,37 € 11,87 €
1. juli til 31. december 2021 9,60 € 2,40 € 12,00 €
1. januar til 30. juni 2022 9,82 € 2,45 € 12,27 €
1. juli til 31. december 2022 10,45 € 2,61 13,06 €

 

Hvis forhøjelse til 12 € gennemføres

 

12,00 €

 

3,00 €

 

15,00 €

 

I 2021/22 er den danske mindsteløn for faglærte 128 kr./time og 125,25 kr./time ufaglærte. Dog bestemmer flere danske overenskomster en højere dansk timeløn.

Mindsteløn 2021/22 i Tyskland.

Den lovpligtige mindsteløn i Tyskland kan – set med danske øjne – forekomme ret lav, men oveni kommer arbejdsgiverens andel til den sociale sikring på ca. 25 pct., så en tysk arbejdsgivers samlede udgift er reelt højere.

Fra politisk hold arbejdes der på en forhøjelse af mindstelønnen til 12,00 €.

En tysk arbejdsgiver har også mulighed for at gøre brug af minijob-ordningen, hvor en ansat maks. må tjene 450 €/måned. I et sådant job betyder den lovbestemte mindsteløn dog, at der evt. må arbejdes færre timer/md. i takt med en stigning i mindstelønnen.

Mindstelønnen i Tyskland stiger i 2021-22 i fire trin:

1. januar til 30. juni 2021
Nettoløn/time 9,5 €
+ ca. 25 % sociale bidrag for arbejdsgiveren 2,37 €
Samlet arbejdsgiverudgift 11,87 €
1. juli til 31. december 2021
Nettoløn/time 9,6 €
+ ca. 25 % sociale bidrag for arbejdsgiveren 2,4 €
Samlet arbejdsgiverudgift 12 €
1. januar til 30. juni 2022
Nettoløn/time 9,82 €
+ ca. 25 % sociale bidrag for arbejdsgiveren 2,45 €
Samlet arbejdsgiverudgift 12,27 €
1. juli til 31. december 2022
Nettoløn/time 10,45 €
+ ca. 25 % sociale bidrag for arbejdsgiveren 2,61 €
Samlet arbejdsgiverudgift 13,06 €
Hvis forhøjelse til 12 € gennemføres
Nettoløn/time 12 €
+ ca. 25 % sociale bidrag for arbejdsgiveren 3 €
Samlet arbejdsgiverudgift 15 €

I 2021/22 er den danske mindsteløn for faglærte 128 kr./time og 125,25 kr./time ufaglærte. Dog bestemmer flere danske overenskomster en højere dansk timeløn.