Fra og med 01.01.2020 gælder de samme momsregler for konsignationslager i hele EU. Indtil den 31.12.2019 gælder i Tyskland, at den, der har lagt varer på konsignationslager i Tyskland, skal være momsmæssigt registreret i Tyskland.
Der er ikke tale om et helt almindeligt lager. Der er tale om et konsignationslager, når sælger og køber indgår en aftale om, at sælgers varer lægges på lager hos køber. Det er aftalt, at kun køber kan få varer fra dette lager.
Indtil den 31.12.2019 var der tale om en fiktiv EU-vareleverance, når varer blev leveret til et konsignationslager, og i det øjeblik køber tog varer ud af lageret, blev det betragtet som en momspligtig levering med tysk moms.
Fra og med den 01.01.2020 er levering af varer til et konsignationslager i et andet EU-land momsmæssigt ikke længere en fiktiv EU-vareleverance. Når køber tager varer ud af lageret, er der nu tale om en EU-vareleverance.
Forenklingen gælder dog kun,

  • når sælger ikke er momsmæssigt registreret i det land, hvor konsignationslageret ligger
  • sælger kender købers momsmæssige identitet i det øjeblik, varerne bliver leveret til lagret
  • varerne ikke ligger på lageret i mere end 12 måneder
  • der skal føres dokumentation over de varer, som er omfattet af lageraftalen

Ønsker I yderligere oplysninger omkring de nye regler, er I velkommen til at kontakte os.