Tysk lovgivning giver mulighed for, at en udenlandsk virksomhed i Tyskland kan ansætte en repræsentant til at understøtte salgsfremmende aktiviteter og opsøge mulige kundeemner, uden at man derved bliver indkomstskattepligtig i Tyskland. Forudsætningen er dog, at der ikke stiftes et fast driftssted, eksempelvis bopæl og/eller kontor, iht. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland (DBO DE/DK) – forudsat at repræsentanten ikke har fuldmagt til egenhændigt at indgå kontrakter.
Der er i dette tilfælde tale om et såkaldt lønmæssigt driftssted. Har en udenlandsk virksomhed med sæde og ledelse uden for Tyskland ansat en fast salgsrepræsentant (§ 13 AO) uden samtidig at have et driftssted i Tyskland, så gælder repræsentantens bopæl eller sædvanlige opholdssted som midtpunkt for forretningsaktiviteterne.
Selvom der er klare regler på området, afviser de tyske skattemyndigheder registreringen af et lønmæssigt driftssted, hvis en medarbejder ansættes til kundepleje og decideret salgsarbejde i relation til nye kunder i Tyskland. I disse tilfælde kan der ikke som normalt indeholdes A-skat ifm. udbetaling af løn; her sker betalingen af A-skat direkte af hver enkelt ansat. Den ansatte skal selv ansøge om fastsættelse af forudbetaling af personlig indkomstskat og selv sørge for at få denne betalt.
DanTaxLegal’ dansktalende lønafdeling assisterer med håndtering af tysk løn og social sikring samt den rigtige skatteafregning for ansatte i Tyskland.