13.05.2014 – Den 8. april 2014 blev der i Tyskland vedtaget et udkast til en lov om vedvarende energi med følgende hovedpunkter:
Den gennemsnitlige godtgørelse for alle arter af vedvarende energi er p.t. ca. 17 cent/kWh. For nye anlæg skal prisen fremover sænkes til ca. 12 cent/kWh.
Der tilstræbes en andel af vedvarende energi i hele energiproduktionen som følger:

  • i år 2025 på 40% – 45%
  • i år 2035 på 55% – 60%

Der tilstræbes følgende udbygning af de forskellige typer vedvarende energi:

  • solarenergi årligt nye anlæg på 2.500 megawatt
  • vindenergi årlig tilgang på 2.500 megawatt
  • vindenergi offshore 6.500 megawatt frem til år 2020 og 15.000 megawatt frem til år 2030

For større anlæg er der forpligtelse til, at strømmen bliver sendt direkte på markedet. Dette gælder for følgende anlæg:

  • fra 1. august 2014 fra en ydelse på 500 kW
  • fra 1. jan. 2016 fra en ydelse på 250 kW
  • fra 1. jan. 2017 fra en ydelse på 100 kW

Det er planlagt, at den reformerede lov om vedvarende energi skal træde i kraft den 1. august 2014.